GIỚI THIỆU

ĐÚC GANG – ĐÚC ĐỒNG HỮU KHANG được thành lập được thành lập từ tháng ……năm …………..và được Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai cấp giấy đăng ký kinh doanh số …………………….ngày ……………tháng …………..năm ……………. Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

CƠ SỞ ĐÚC ĐỒNG HỮU KHANG
217A, Khu II, Long Khánh 1, Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 061.3512.968     – MB: 0902.38.48.58
Email: kinhdoanh@ducgangdongnai.com
Website: www.ducgangdongnai.com